Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад державної служби категорії «В»

0
321
Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державної служби категорії «В» управління у редакції
Оголошено конкурс
на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В»
Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації (73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 16) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державної служби категорії «В»:
Головного спеціаліста відділу культурних індустрій та управління персоналом управління культури Херсонської обласної державної адміністрації згідно з умовами проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу культурних індустрій та управління персоналом управління культури Херсонської обласної державної адміністрації, визначеними;
Спеціаліста відділу культурних індустрій та управління персоналом управління культури Херсонської обласної державної адміністрації згідно з умовами проведення конкурсу на посаду спеціаліста відділу культурних індустрій та управління персоналом управління культури Херсонської обласної державної адміністрації.
УМОВИ
проведення конкурсу
на посаду Головного спеціаліста відділу культурних індустрій та управління персоналом управління культури Херсонської обласної державної адміністрації
Загальні умови
Посадові обов’язки
Головний спеціаліст у межах наданих чинним законодавством повноважень та відповідно до покладених на нього завдань:
1.       здійснює координацію та методичне керівництво роботою з музейними та театрально-видовищними закладами культури області;
2.       бере участь в організації та координує проведення спільних заходів, які проводяться за участі музейних і театрально-видовищних закладів культури області;
3.       здійснює координацію роботи з обласною інспекцією по охороні пам’яток історії та культури;
4.       організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на дорученому напрямку діяльності;
5.       бере участь у розробці поточних та підготовці перспективних планів відділу, надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень;
6.       узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері галузі культури з питань функціонування музейних і театрально-видовищних закладів культури області;
7.       веде розробку пропозицій, комплексів заходів, які стосуються питань функціонування музейних і театрально-видовищних закладів культури області, контролює організацію їх виконання;
8.       бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань;
9.       у межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня;
10.   розглядає листи та заяви підприємств, установ, закладів, зокрема підпорядкованих, юридичних осіб, виконавчих комітетів та райдержадміністрацій з питань, що належать до його посадових функцій;
11.   бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів;
12.   готує інформацію про результати виконаної роботи;
13.   застосовує оперативний зв’язок з різними регіонами України, області, радами народних депутатів та державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, науковими установами під час розв’язання питань, що стосуються його компетенції;
14.   відповідає за стан справ у музейних та мистецьких закладах галузі, обласній інспекції по охороні пам’яток історії та культури;
15.   бере участь у моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури за визначеним напрямком роботи;
16.   проводить роботу із створення умов для:
—   розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення;
—   сприяння формуванню репертуару театрів, концертних організацій і мистецьких колективів;
—   моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики за визначеним напрямком діяльності;
17.   забезпечує формування та подання у встановленому порядку Мінкультури України пропозицій щодо:
—    формування державної політики у сфері функціонування музейних та мистецьких закладів культури області, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;
—   надання творчим колективам статусу академічного;
18.   готує для подання Міністерству культури України інформацію про:
—   музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;
—   пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини;
19.   забезпечує в межах визначених повноважень участь управління в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
20.   бере участь в організації та проведенні святкових та культурно-масових заходів з нагоди державних свят, визначних дат та масових заходів, що проводяться обласною державною адміністрацією за участю управління, нагородженні державними нагородами та відзнаками голів обласної державної адміністрації, обласної ради відповідно до визначеного напрямку роботи;
21.   забезпечує організаційне супроводження заходів, спрямованих на відродження та розвиток традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;
22.   складає статистичні річні звіти про діяльність обласних музеїв, театрів та філармонії та забезпечує їх надання Міністерству культури України;
23.   здійснює підготовку проектів наказів щодо проведення культурно-мистецьких подій;
24.   забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і протидії в управлінні, а саме:
—   бере участь у розробці та проведенні заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійсненні контролю за їх проведенням;
—   надає іншим структурним підрозділам управління та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
—   вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб управління та підпорядкованих установ культури, вносить керівникам цих установ пропозиції щодо усунення таких ризиків;
—   надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави;
—   у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами управління інформує в установленому порядку про такі факти керівника управління, а також готує відповідну інформацію для повідомлення правоохоронних органів відповідно до їх компетенції;
—   веде облік працівників управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
—   взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;
—   бере участь у розгляді в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників управління до вчинення корупційних правопорушень;
—   готує інформацію для повідомлення у письмовій формі головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами управління;
25.   перевіряє факт подання декларацій та готує проекти повідомлень Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19;
26.   представляє відділ в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції управління;
27.   бере участь у контролі (перевірці) діяльності інших органів (підприємств, установ і організацій обласного підпорядкування) відповідно до чинного законодавства з питань, що належать до компетенції управління;
28.   готує запити на отримання у встановленому порядку від органів, установ статистичних та оперативних даних, звітів та довідкових матеріалів;
29.   надає організаційно-методичну допомогу і координує діяльність підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв незалежно від форми власності за визначеним напрямком діяльності, а також структурним підрозділам районних державних адміністрацій відповідно до затвердженого розподілу, а саме:
—   Великолепетиської райдержадміністрації (далі – РДА);
—   Каланчацької РДА;
—   Чаплинської РДА;
—   Нововоронцовської РДА;
—   об’єднаних територіальних громад, розташованих на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць (далі – відповідних ОТГ);
30.   забезпечує взаємодію та координацію роботи зі структурними підрозділами з питань культури:
—   Великолепетиської РДА;
—   Каланчацької РДА;
—   Чаплинської РДА;
—   Нововоронцовської РДА;
—   відповідних ОТГ.
31.   Головний спеціаліст зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку.
Умови оплати праці
Відповідно до ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії такі документи:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Прийняття документів з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби та здійснюється в термін до 15.00 години 28 травня 2019 року.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації, 73000, м.Херсон, просп.Ушакова, 16
04 червня 2019 року о 10.00 год.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Юзова Юлія Юріївна, 0552 49 00 61,
up-kultura@khoda.gov.ua (для Юзової Ю.Ю.)
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
Відповідно до пункту 5 частини другої статті 20 Закону України «Про державну службу»: наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2.
Досвід роботи
3.
Володіння державною мовою
Вільне володіння державною мовою
4.
Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Комунікація та взаємодія
—     здатність діалогового спілкування (письмового та усного);
—     вміння активно слухати;
—     вміння вести перемовини;
—     вміння аргументовано доводити власну точку зору;
—     уміння працювати в команді;
—     уміння дотримуватись субординації.
2.
Стресостійкість
—     розуміння своїх емоцій;
—     самоконтроль;
—     конструктивне ставлення до зворотнього зв’язку, зокрема критики;
—     оптимізм.
3.
Робота з інформацією
—     здатність працювати з базами даних законодавства;
—     здатність концентруватись на деталях;
—     здатність до логічного та аналітичного мислення;
—     оперативність.
4.
Необхідні особистісні якості
—     ініціативність;
—     інноваційність;
—     надійність;
—     порядність;
—     чесність;
—     дисциплінованість;
—     повага до інших;
—     відповідальність;
—     гнучкість.
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».
2.
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про відділ)
Знання:
Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», «Про засади державної мовної політики», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про театри і театральну справу»;
нормативних документів, що стосуються державної служби та повноважень управління;
указів та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерства культури України, інші підзаконні нормативно-правові акти інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток сфер управління культурою;
практику застосування чинного законодавства.
3.
Технічні вміння
На рівні досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office у повному обсязі; навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
УМОВИ
проведення конкурсу
на посаду Спеціаліста відділу культурних індустрій та управління персоналом управління культури Херсонської обласної державної адміністрації
Загальні умови
Посадові обов’язки
Спеціаліст у межах наданих чинним законодавством повноважень та відповідно до покладених на нього завдань:
1.    забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо реалізації державної політики в діяльності управління;
2.    розробляє інструкцію управління з діловодства та номенклатуру  справ установи, погоджує їх в установленому порядку, забезпечує контроль за правильністю формування і зберігання справ, що підлягають здачі в архів;
3.    здійснює реєстрацію та веде облік документів, організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі до архіву управління;
4.    забезпечує впровадження та контролює дотримання структурними підрозділами управління вимог інструкцій установ, регламентів та національних стандартів,
5.    проводить регулярно перевірку стану діловодства в структурних підрозділах управління, а також на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління;
6.    бере участь у впровадженні та використанні інформаційно-телекомунікаційної системи діловодства в управлінні;
7.    забезпечує дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу;
8.    проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень;
9.    організовує збереження документаційного фонду управління та користування ним;
10.   засвідчує гербовою печаткою документи, підписані керівництвом управління;
11.   забезпечує організаційно-технічну підготовку щотижневих апаратних нарад управління та відповідно до компетенції бере участь в організаційно-технічній підготовці інших заходів, що проводяться управлінням;
12.   здійснює оформлення, облік і зберігання протягом установленого строку наказів управління з основної діяльності;
13.   забезпечує приймання, ведення обліку, зберігання, використання, надсилання, знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в управлінні;
14.   забезпечує формування виконаних документів, що містять службову інформацію, у справи, підготовку таких справ до передачі на архівне зберігання, забезпечення збереженості цих документів та проведення перевірки їх наявності;
15.   організовує вжиття заходів щодо охорони службової інформації під час міжнародного співробітництва;
16.   забезпечує роботу архіву управління відповідно до нормативних документів з архівної справи, бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі на державне зберігання, готує справи до передачі в державний архів;
17.   здійснює контроль за правильністю користування документами в управлінні, готує довідки, звіти, інформації з питань діловодства;
18.   складає річні плани контролю з виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації з вказівкою проміжних термінів, форм контролю та відповідальних осіб;
19.   здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням  документів в управлінні (контрольні листи, розпорядження та доручення голови обласної державної адміністрації, постанови, доручення Кабінету Міністрів України, доручення Президента України, акти Міністерства культури України тощо) які потребують вирішення, готує узагальнену інформацію про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах управління;
20.   забезпечує оперативне реагування на виконання завдань, визначених документами Міністерства культури України, обласної державної адміністрації, що знаходяться на контролі в обласній державній адміністрації та управлінні.
Спеціаліст зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку.
Умови оплати праці
Відповідно до ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії такі документи:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Прийняття документів з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби та здійснюється в термін до 15.00 години 12 червня 2019 року.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації, 73000, м.Херсон, просп.Ушакова, 16
18 червня 2019 року о 10.00 год.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Юзова Юлія Юріївна, 0552 49 00 61 (0552 22 45 57),
up-kultura@khoda.gov.ua (для Юзової Ю.Ю.)
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
Відповідно до пункту 5 частини другої статті 20 Закону України «Про державну службу»: наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2.
Досвід роботи
3.
Володіння державною мовою
Вільне володіння державною мовою
4.
Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога
Компоненти вимоги
5.
Комунікація та взаємодія
—     здатність діалогового спілкування (письмового та усного);
—     вміння активно слухати;
—     уміння працювати в команді;
—     уміння дотримуватись субординації.
6.
Стресостійкість
—     розуміння своїх емоцій;
—     самоконтроль;
—     конструктивне ставлення до зворотнього зв’язку, зокрема критики;
—     оптимізм.
7.
Робота з інформацією
—     здатність працювати з базами даних законодавства;
—     здатність концентруватись на деталях;
—     здатність до логічного та аналітичного мислення;
—     оперативність.
8.
Необхідні особистісні якості
—     надійність;
—     порядність;
—     чесність;
—     дисциплінованість;
—     повага до інших;
—     відповідальність;
—     гнучкість.
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».
2.
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про відділ)
Знання:
—  законів України «Про культуру», «Про звернення громадян»;
—  Указу Президента України від 19 лютого 2002 року № 155 (в редакції Указу від 26 липня 2005 року № 1132/2005) «Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України»
—  наказу Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»;
—  постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;
—  наказу Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів»;
—  наказу Міністерства юстиції України від 10 лютого 2012 року № 232/5 «Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації»
3.
Знання основ контролю в органах державного управління
—     розуміння мети, завдань та принципів контролю;
—     знання видів та методів контролю за виконанням управлінських рішень.
4.
Технічні вміння
На рівні досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office у повному обсязі; навички роботи з базами даних та інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.