Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад державної служби категорії «В»

0
56
Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» управління у редакції
Оголошено конкурс
на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В»
Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації (73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 16) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В»:
Головного спеціаліста відділу молодіжної політики, оцінки та підвищення якості життя управління молоді та спорту Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації згідно з умовами проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу молодіжної політики, оцінки та підвищення якості життя управління молоді та спорту Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністраці:
.УМОВИ
проведення конкурсу
Посадові Загальні умови 1.        Здійснює:

—     моніторинг у сфері молодіжної політики в області, організацію та проведення інформаційних заходів, спрямованих на підтримку національно-патріотичного виховання, молоді, популяризацію здорового способу життя, рівня правової культури молоді;

—     опрацювання затверджених Кабінетом Міністрів України соціальних норм та нормативів щодо соціального становлення та розвитку молоді;

—     підготовку пропозицій стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції для внесення їх в установленому порядку на розгляд голові обласної державної адміністрації і Міністерства молоді та спорту України;

—     заходи щодо популяризації та утвердження здорового способу життя, гуманістичних цінностей, національної свідомості та патріотичних почуттів молоді, організації її змістовного дозвілля, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань, хімічних та інших залежностей;

—     заходи, спрямовані на підтримку та розвиток молодіжних громадських організацій;сприяє в установленому порядку розвитку молодіжних центрів в області;

—     роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей та молоді, організовує проведення таких заходів, як спартакіади, турніри, спортивні змагання, інших заходів, спрямованих на підвищення загального фізичного рівня дітей га молоді;

2.        Вживає заходів щодо сприяння:

—     молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань фізичної культури і спорту;

—     створенню центрів національно-патріотичного виховання та національно-патріотичному вихованню у молодіжних центрах;

—     в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

—     молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молодіжної політики;

—     в установленому порядку професійній орієнтації, працевлаштуванню молоді, її самозайнятості, підвищенню рівня її конкурентоспроможності та професійного розвитку, отриманню відповідних компетентностей, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

—     створенню умов для інтелектуального самовдосконалення і творчого розвитку молоді, формуванню гуманістичних цінностей та патріотичних почуттів у молодих громадян;

—     виконанню програм, спрямованих на ознайомлення молоді з діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, процесами державотворення, впровадженню програм стажування молоді в органах виконавчої влади області, популяризації професії державного службовця;

—     розвитку пластового, скаутського, молодіжного та дитячого громадського рухів в Україні і співпраці з центральними та місцевими органами виконавчої влади;

—     розвитку громадянської освіти та підвищенню рівня соціальної інтеграції молоді, формування її готовності та вміння діяти самостійно, нести відповідальність за свої дії, адекватно оцінювати і реагувати на процеси, що відбуваються в державі та світі;

—     створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання;

—     формуванню і розвитку у молоді громадянських компетентностей, спрямованих на утвердження і захист державності та демократії, здатності відстоювати свої права, відповідально ставитися до громадянських обов’язків, брати відповідальність за власне життя, налагодження гармонійних стосунків між членами своєї сім’ї та життя територіальної громади;

—     залученню молоді до процесу ухвалення рішень на всеукраїнському, регіональному і місцевому рівні; утворенню і розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів учнівського і студентського самоврядування;

—     підвищенню рівня толерантності і солідарності молоді, забезпеченню рівної участі всіх груп молоді у суспільному житті, запобіганню стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за будь-якими ознаками;

—     залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки молоді;

3.        У межах повноважень, передбачених законом вживає організаційних заходів для:

—      формування у молоді відповідального ставлення та культури планування сім’ї, підготовки молоді до сімейного життя, формування в неї розуміння важливості ролі сім’ї, виховання дітей для розвитку держави та забезпечення соціальної злагоди;

—     координації роботи інститутів громадянського суспільства у реалізації молодіжної політики в області, зокрема молодіжних та дитячих громадських організацій та їх спілок;

—     сприянню залученню таких інститутів до виконання загальнодержавних програм, заходів стосовно дітей, молоді, діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

—     сприянню розвитку і ефективній взаємодії інститутів громадянського суспільства, їх участі у формуванні і реалізації державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, а також активної участі у суспільному житті та розвитку області;

4.        Бере участь у розробці галузевих програм молодіжної політики, контролі їх виконання, зокрема обласної програми «Молодь Херсонщини» на відповідні роки, здійсненні контролю за виконанням заходів, передбачених цією програмою, підготовці звіту про її виконання для подання обласній раді;

5.        Вживає заходів щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності у молодіжній сфері, та сфері національно-патріотичного виховання, зокрема:

—     проводить аналіз та моніторинг програм і заходів із національно-патріотичного виховання, взаємодії з науковими та науково-дослідними установами у зазначеному напрямі;

—     бере участь у вивченні та узагальненні досвіду роботи з питань національно-патріотичного виховання; підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

6.        Здійснює в установленому порядку підготовку пропозицій та документів щодо призначення грантів Президента України для обдарованої молоді та присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

7.        Координує заходи з питань соціального становлення та розвитку молоді;

8.        Визначає в установленому порядку потребу у фахівцях у молодіжній сфері, сфері національно-патріотичного виховання, бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у молодіжній сфері, у сфері національно-патріотичного виховання, опрацюванні наукових досліджень та впровадженні результатів науково-дослідної роботи у цих сферах;

9.        Проводить інформаційно-пропагандистську роботу з питань здорового способу життя та національно-патріотичного виховання;

10.   Бере участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських та обласних освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних, науково-методичних заходів (семінарів, семінарів-тренінгів, таборів, змагань, акцій, засідань за круглим столом, конференцій, форумів, конкурсів, інших заходів) щодо національно-патріотичного виховання, спрямованих на:

—     формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної і громадянської свідомості;

—     підвищення рівня знань молоді про видатних особистостей українського державотворення;

—     збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством, а також готова до виконання конституційного обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України;

—     збільшення чисельності молоді, залученої до проведення за участю військово-патріотичних клубів та учасників антитерористичної операції заходів з національно-патріотичного виховання;

—     сприяння підготовці фахівців національно-патріотичного виховання та розвиток системи підготовки активістів, волонтерів, які працюють у сфері національно-патріотичного виховання;

—     популяризацію української мови;

—     проведення просвітницької роботи з популяризації україномовних молодіжних друкованих видань національно-патріотичного змісту;

—     залучення національно-патріотичної активної молоді до формування та реалізації державної політики, а також діяльності органів місцевого самоврядування;

—     збільшення чисельності молоді, яка бере активну участь у діяльності та заходах громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування;

—     ушанування героїв — учасників боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України;

—     популяризацію національної духовно-культурної спадщини;

—     збільшення кількості відвідувань молоддю закладів, що популяризують культурні та мистецькі традиції українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі українців;

11.   Організовує роботу з регламентації подання до Департаменту клопотань стосовно відзначення громадян, що працюють у галузях, реалізація державної політики в яких належить до повноважень Департаменту, державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, відзнаками облдержадміністрації, обласної ради та Департаменту (далі – документи з відзначення);

12.   Опрацьовує на відповідність встановленим нормам подані Департаменту документи з відзначення, готує відповідні подання на адресу органів вищого рівня, листи-погодження на запити цих органів щодо нагород та відзнак відповідно до резолюцій органів вищого рівня, листів органів місцевого самоврядування;

13.   Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

14.   Розглядає в установленому законодавством порядку звернень громадян;

15.   Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

16.   Забезпечує в межах компетенції доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

17.   Вживає заходів щодо постійного інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

18.   Виконує інші завдання керівництва відповідно до компетенції;

19.   Дотримується правил внутрішнього службового розпорядку

 

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року  № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року №16)

 

Інформація про строковість призначення на посаду

 

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення директором Департаменту реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

 

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду 1) заява із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290;

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація приймається до 17.00 год. 22 жовтня 2020 року через Єдиний портал вакансій державної служби на сайті НАДС https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=37342

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору з призначення на вакантну посаду Юзова Юлія Юріївна,

тел. +38 (0552) 49-00-61

drhp.hr@gmail.com

 

 
Вимоги відповідно до статей 19 і 20 Закону України «Про державну службу»

 

 
1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи Не обов’язковий
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
4 Володіння іноземною мовою Не обов’язково