Звіт про виконання програми розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2019 – 2021 роки за 2020 рік

0
51
  1. 1014082, 1014070   Департамент реалізації гуманітарної політики обласної     державної   адміністрації_

          КВКВ                найменування головного розпорядника коштів програми

  1. 2414030, 2414110    Линецький Михайло Валерійович__________________

      КВКВ                        найменування відповідального виконавця програми

  1. 2414030, 2414110        25 квітня 2019 року № 1209 (зі змінами)__

КВКВ                   дата і номер рішення обласної ради про затвердження обласної програми

  1. Напрями діяльності та заходи обласної цільової програми

Захід Строк

виконання заходу

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. Стан виконання Заходів (результативні показники виконання програми)
Усього у тому числі: Усього у тому числі
дер-жав-ний бюд-жет облас-ний бюджет інші місцеві бюджети інші джерела дер-жав-

ний бюджет

обласний бюджет інші місцеві бюд-жети інші джерела
1. Збереження національних традицій та звичаїв. Забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору області
1. Організація, проведення та участь у культурно-мистецьких заходах на міжнародному, всеукраїнському та, регіональному рівнях, у тому числі утримання, монтаж, демонтаж та інші заходи по новорічній ялинці.

 

 

Протя-гом року 2226,51 2226,51 1540,809 1540,809 Виконано в межах фінансуван-ня
2. Організація та проведення циклу різножанрових заходів «Фестивальний марафон на Херсонщині» (розробка відеоматеріалів, популяризація імен на телеканалах, розміщення на каналах радіомовлення рекламних матеріалів, технічне забезпечення проведення веб-конференцій, супроводження світлодіодними відеоекранами, забезпечення сувенірною продукцією, сценічним, звуковим і світловим обладнанням, забезпечення охорони громадського порядку під час проведення заходів, проживання учасників та гостей, виготовлення дизайн-проектів, облаштування декором тощо): червень-вересень 3882,80 3612,80 270,00 1164,668 1164,668   Виконано в межах фінансуван-ня

 

— фестиваль дитячих духових оркестрів «Таврійські фанфари»; червень
— обласний фестиваль молодіжного читання «Відкрий свою книгу»; червень
— дитячий фестиваль бандуристів «Таврійські зустрічі»; червень
— дитячий фестиваль «Чорноморські ігри»; липень-серпень
— фестиваль «Кронау-фест»; липень
— фестиваль національних культур «Таврійська родина» серпень
3. Організація та проведення культурно-мистецьких і просвітницьких заходів: Протя-гом року 1530,43 1530,43 370,451 370,451 Виконано в межах фінансуван-ня

 

— з нагоди відзначення державних свят та пам’ятних дат;
— з нагоди знаменних та ювілейних подій.
4. Видання тематичної друкованої продукції, виготовлення презентаційних матеріалів про культурно-мистецький та історико-культурний потенціал області Протя-гом року 550,00 550,00 84,800 84,800 Виконано в межах фінансуван-ня
5. Організація культурно-мистецьких заходів для учасників АТО на сході країни, їх сімей та  військових формувань, що знаходяться на прикордонних територіях Херсонської області Протя-гом року 49,50 49,50 4,268 4,268 Виконано в межах фінансуван-

ня

Всього:   8239,24 0,00 7969,24 270,00 0,00 3164,996 0,00 3164,996 0,00 0,00  
2. Охорона та збереження культурної спадщини
1. Організація щорічної рятувально-археологічної пізньоскіфської експедиції Протя-гом року 34,20 34,20 88,10 88,10 Виконано
2. Забезпечення утримання будівель і споруд підприємства (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, поточні видатки на утримання обласної інспекції по охороні пам’яток історії та культури) Протя-гом року 146,10 146,10 112,70 112,70 Виконано
3. Здійснення виплати заробітної плати працівникам обласної інспекції по охороні пам’яток історії та культури та відрахувань до соціальних фондів Протя-гом року 1098,10 1098,10 1172,60 1172,60 Виконано
4. Реалізація Плану розвитку території «Кам’янська Січ» — історико-культурної пам’ятки національного значення Протя-гом року

 

709,00 653,00 56,00 Не виконано
5. Створення та розвиток інфраструктури історико-культурного заповідника місцевого значення «Амадока Протя-гом року 2950,00 2950,00 Не виконано
Всього:   4937,40 0,00 4881,40 0,00 56,00 1373,40 0,00 1373,40 0,00 0,00  
3. Створення умов для доступу громадян до сучасних творів національного кіномистецтва і кіноспадщини. Забезпечення функціонування комунального підприємства «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради. Модернізація і технічне переоснащення ККЗ «Ювілейний»
1. Виготовлення проектно-кошторисної документації та відновлення внутрішніх приміщень

ККЗ «Ювілейний» (підлога великої зали та службових приміщень, туалетні та гримувальні кімнати тощо)

Протя-гом року 1000,00 1000,00 298,95 298,95 Виконано в межах фінансуван-ня
3. Реконструкція систем опалення, кондиціювання та вентиляції великої зали  ККЗ «Ювілейний» Протя-гом року 4634,36 4634,36 Не виконано
6. Капітальний ремонт фойє ККЗ «Ювілейний», в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації Протя-гом року 3800,00 3800,00 Не виконано
7. Здійснення протипожежних заходів (встановлення автоматичної протипожежної сигналізації в ККЗ «Ювілейний) Протя-гом року 1295,03 1295,03 Не виконано
10. Забезпечення утримання будівель і споруд підприємства (комунальні послуги) Протя-гом року 600,00 400,00 200,00 430,00 430,00 Виконано в межах фінансуван-ня
11. Здійснення виплати заробітної плати працівникам та відрахувань до соціальних фондів Протя-гом року 2920,00 1098,00 1822,00 2861,50 810,20 1725,00 326,30 Виконано в межах фінансуван-ня
Всього:   14249,39 0,00 12227,39 0,00 2022,00 3590,45 810,20 2023,95 0,00 756,30  
4. Підтримка діяльності закладів культури і мистецтв
1. Поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів галузі (придбання музичних та народних інструментів, звукопідсилюючої апаратури, придбання та пошив костюмів і взуття) Протя-гом року 100,00   100,00               Не виконано
2. Капітальний ремонт Михайлівського сільського Будинку культури Скадовського району Протя-гом року                     Не виконано
Всього:   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Загальна сума на виконання заходів Програми:   27526,03 0,00 25178,03 270,00 2078,00 8128,85 810,20 6562,35 0,00 756,30  
Загальна сума безпосередньо в рамках Програми:   27526,03 0,00 25178,03 270,00 2078,00 6562,35 0,00 6562,35 0,00 0,00  

 

5.Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: (тис. гривень)

Загальний обсяг фінансування, передбачений програмою Виконавець програми Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведенні видатки

(касові видатки)

Відхилення
Усього Загальний фонд Спеціальний

фонд

Усього Загальний фонд Спеціальний

фонд

Усього Загальний фонд Спеціальний

фонд

27526,03 Департамент реалізації гуманітарної політики  обласної державної адміністрації 6562,35 6263,40 298,950 6562,35 6263,40 298,950

 

 

Директор Департаменту

реалізації гуманітарної політики

обласної державної адміністрації                                                                                                  Михайло ЛИНЕЦЬКИЙ