Звіт про виконання програми розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2019 – 2021 роки за 2019 рік

0
195

Звіт про виконання програми 

розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2019 – 2021 роки 

за 2019 рік

 

  1.   1014082, 1014070 Управління  культури обласної державної адміністрації______________

         КВКВ   найменування головного розпорядника коштів програми

 

  1. 2414030, 2414110 Думинська Світлана Віталіївна__________________

       КВКВ                    найменування відповідального виконавця програми

 

  1. 2414030, 2414110 25 квітня 2019 року № 1209 (зі змінами)_____________________________  

       КВКВ             дата і номер рішення обласної ради про затвердження обласної програми

 

  1. Напрями діяльності та заходи обласної цільової програми

 

Захід Строк

виконання заходу

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. Стан виконання Заходів (результативні показники виконання програми)
Усього у тому числі: Усього у тому числі
дер-жав-ний бюд-жет облас-ний бюджет  інші місцеві бюджети інші джерела дер-жав-

ний бюджет

обласний бюджет інші місцеві бюд-жети інші джерела
1. Збереження національних традицій та звичаїв. Забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору області 
1. Організація, проведення та участь у культурно-мистецьких заходах на міжнародному, всеукраїнському та, регіональному рівнях, у тому числі утримання, монтаж, демонтаж та інші заходи по новорічній ялинці. Протя-гом року 2024,10 2024,10  2247,98 2247,98 Виконано. 
2. Організація та проведення циклу різножанрових заходів «Фестивальний марафон на Херсонщині» (розробка відеоматеріалів, популяризація імен на телеканалах, розміщення на каналах радіомовлення рекламних матеріалів, технічне забезпечення проведення веб-конференцій, супроводження світлодіодними відеоекранами, забезпечення сувенірною продукцією, сценічним, звуковим і світловим обладнанням, забезпечення охорони громадського порядку під час проведення заходів, проживання учасників та гостей, виготовлення дизайн-проектів, облаштування декором тощо): червень-вересень 2848,00 2548,00 300,00 2159,45 2159,45 Виконано в межах фінансування
— фестиваль дитячих духових оркестрів «Таврійські фанфари»; червень
— обласний фестиваль молодіжного читання «Відкрий свою книгу»; червень
— дитячий фестиваль бандуристів «Таврійські зустрічі»; червень
— дитячий фестиваль «Чорноморські ігри»; липень-серпень
— фестиваль «Кронау-фест»; липень
— фестиваль національних культур «Таврійська родина» серпень
3. Організація та проведення культурно-мистецьких і просвітницьких заходів:  Протя-гом року 1391,30 1391,30 897,81 897,81 Виконано в межах фінансування
— з нагоди відзначення державних свят та пам’ятних дат;
— з нагоди знаменних та ювілейних подій.
4. Видання тематичної друкованої продукції, виготовлення презентаційних матеріалів про культурно-мистецький та історико-культурний потенціал області Протя-гом року 500,00 500,00 254,76 254,76 Виконано в межах фінансування
5. Організація культурно-мистецьких заходів для учасників АТО на сході країни, їх сімей та  військових формувань, що знаходяться на прикордонних територіях Херсонської області Протя-гом року 45,00 45,00 Не виконано.
Всього: 6808,40 0,00 6508,40 300,00 0,00 5560,00 0,00 5560,00 0,00 0,00
2. Охорона та збереження культурної спадщини
1. Організація щорічної рятувально-археологічної пізньоскіфської експедиції  Протя-гом року 101,30 101,30 Виконано в межах загальних асигнувань.
2. Забезпечення утримання будівель і споруд підприємства (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, поточні видатки на утримання обласної інспекції по охороні пам’яток історії та культури) Протя-гом року 138,30 138,30 Виконано в межах загальних асигнувань.
3. Здійснення виплати заробітної плати працівникам обласної інспекції по охороні пам’яток історії та культури та відрахувань до соціальних фондів Протя-гом року 1039,90 1039,90 Виконано в межах загальних асигнувань.
4. Реалізація Плану розвитку території «Кам’янська Січ» — історико-культурної пам’ятки національного значення Протя-гом року 1268,00 1268,00 Не виконано.
5. Створення та розвиток інфраструктури історико-культурного заповідника місцевого значення «Амадока Протя-гом року 400,00 400,00 Не виконано.
Всього: 2947,50 0,00 2947,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Створення умов для доступу громадян до сучасних творів національного кіномистецтва і кіноспадщини. Забезпечення функціонування комунального підприємства «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради. Модернізація і технічне переоснащення ККЗ «Ювілейний»
1. Виготовлення проектно-кошторисної документації та відновлення внутрішніх приміщень 

ККЗ «Ювілейний» (підлога великої зали та службових приміщень, туалетні та гримувальні кімнати тощо)

Протя-гом року 400,00 400,00 104,98 104,98 Виконано в межах фінансування 
2. Проектні роботи з корегування робочої документації об’єкта «Реконструкції системи опалення, кондиціювання та вентиляції ККЗ «Ювілейний» Протя-гом року 512,62 512,62 Не виконано
3. Реконструкція систем опалення, кондиціювання та вентиляції великої зали  ККЗ «Ювілейний» Протя-гом року 5000,00 5000,00 Не виконано
4. Реконструкція систем опалення, кондиціювання та вентиляції фойє ККЗ «Ювілейний», в т.ч. придбання відповідного обладнання Протя-гом року 200,00 200,00 199,36 199,36 Виконано в межах фінансування
6. Капітальний ремонт фойє ККЗ «Ювілейний», в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації  Протя-гом року 1300,00 1300,00 495,22 495,22 Виконано в межах фінансування
8. Придбання освітлювального та звукового обладнання для обслуговування масових заходів обласного рівня Протя-гом року 200,00 200,00 200,00 200,00 Виконано
9. Придбання світлодіодного екрана 6 м х 4м Протя-гом року 835,20 835,20 Не виконано
10. Забезпечення утримання будівель і споруд підприємства (комунальні послуги) Протя-гом року 600,00 400,00 200,00 Не виконано
11. Здійснення виплати заробітної плати працівникам та відрахувань до соціальних фондів Протя-гом року 3746,00 2098,00 1648,00 1000,00 1000,00 Виконано в межах фінансування 
Всього: 12793,82 0,00 10945,82 0,00 1848,00 0,00 0,00 1999,55 0,00 0,00
4. Підтримка діяльності закладів культури і мистецтв
1. Поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів галузі (придбання музичних та народних інструментів, звукопідсилюючої апаратури, придбання та пошив костюмів і взуття)  Протя-гом року 100,00 100,00 Не виконано
2. Капітальний ремонт Михайлівського сільського Будинку культури Скадовського району Протя-гом року Не виконано
Всього: 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Загальна сума:  22649,72 0,00 20501,72 300,00 1848,00 7559,55 0,00 7559,55 0,00 0,00

 

5.Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

(тис. гривень)

 

Загальний обсяг фінансування, передбачений програмою  Виконавець програми  Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведенні видатки 

(касові видатки)

Відхилення
Усього Загальний фонд Спеціальний

фонд

Усього Загальний фонд Спеціальний

фонд

Усього Загальний фонд Спеціальний

фонд

20501,72 Управління культури обласної державної адміністрації 7559,55 7559,55 7559,55 7559,55

 

Начальник управління культури 

обласної державної адміністрації С.В.Думинська

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання Програми розвитку культури і духовності в
Херсонській області на 2019 – 2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради

від 25 квітня 2019 року № 1209 (зі змінами)

Протягом 2019 року фінансування Програми розвитку культури і
духовності в Херсонській області на 2019 – 2021 роки (далі – Програма)
здійснювалося за рахунок коштів обласного бюджету через головного
розпорядника коштів – управління культури обласної державної адміністрації, а
також за рахунок власних коштів КП «Кіновідеопрокат» ХОР (розділ 3 Заходів
Програми).
У 2019 році обсяг фінансових ресурсів обласного бюджету, необхідний
для реалізації заходів Програми становив 20501,72 тис. грн.
Фінансові ресурси виділено у сумі 6560,00 тис. грн на реалізацію таких
заходів:
— організацію, проведення та участь у культурно-мистецьких заходах на
міжнародному, всеукраїнському та, регіональному рівнях, у тому числі
утримання, монтаж, демонтаж та інші заходи по новорічній ялинці
(2247,98 тис. грн);
— організацію та проведення циклу різножанрових заходів «Фестивальний
марафон на Херсонщині» — 6 різножанрових іміджевих масштабних фестивалів:
обласний фестиваль молодіжного читання «Відкрий свою книгу», дитячий
фестиваль бандуристів «Таврійські зустрічі», дитячий фестиваль
«Чорноморські ігри», фестиваль «Кронау-фест», фестиваль національних
культур «Таврійська родина» (2159,45 тис. грн);
— організацію та проведення культурно-мистецьких і просвітницьких
заходів з нагоди відзначення державних свят та пам’ятних дат, знаменних та
ювілейних подій (897,81 тис. грн);
— видання тематичної друкованої продукції, виготовлення презентаційних
матеріалів про культурно-мистецький та історико-культурний потенціал
області (254,76 тис. грн);
Окрім цього, здійснено виплату заробітної плати та відрахувань до
соціальних фондів працівникам КП «Кіновідеопрокат» ХОР — 1000,00 тис. грн.
Також реалізовано такі заходи Розділу 3 Програми:
— реконструкція систем опалення, кондиціювання та вентиляції фойє ККЗ
«Ювілейний», в т.ч. придбання відповідного обладнання (199,36 тис. грн.);
— придбання освітлювального та звукового обладнання для
обслуговування масових заходів обласного рівня (200,00 тис. грн).
Частково реалізований захід 6 Розділу 3 Програми — капітальний ремонт
фойє ККЗ «Ювілейний», в тому числі виготовлення проектно-кошторисної
документації (495,22 тис. грн);
Необхідно зазначити, що у 2019 році заходи Програми реалізовані не в
повному обсязі, оскільки на їх виконання кошти не виділялись, або виділялись
не в повному обсязі.

2

Протягом 2019 року внесено зміни до Програми (рішення обласної ради
від 18.10.2019 № 1480 «Про внесення змін до програми розвитку культури і
духовності в Херсонській області на 2019 – 2021 роки) з метою залучення
Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби до виконання
робіт з монтажу, демонтажу та інших заходів по новорічній ялинці.
До співвиконавців Програми включено Херсонську обласну комунальну
аварійно-рятувальну службу. Також у додатку 2 до Програми пункт 1 розділу 1
викладено у редакції з урахуванням нового співвиконавця — Херсонської
обласної комунальної аварійно-рятувальної служби.

Начальник управління культури
обласної державної адміністрації Світлана ДУМИНСЬКА