Управління культури ОДА оприлюднює для проведення публічного громадського обговорення проект «Про зміни до програми розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2019 – 2021 роки»

0
156

Суб’єкт внесення проекту рішення:

Херсонська обласна державна адміністрація

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

_____ сесії обласної ради VІІ скликання

______________ № ________  

Про зміни до програми розвитку 

культури і духовності в Херсонській 

області на 2019– 2021 роки 

Керуючись статтями 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист Херсонської обласної державної адміністраціївід ___________ 2019 року № ___________, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії обласної ради питань міжнаціональних відносин, культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, курортно-туристичної діяльності від ________ 2019 року № ____, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до програми розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2019 – 2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25 квітня 2019 року № 1209 (далі – Програма), а саме: 

1)  загальний обсяг фінансових ресурсів збільшити на 200 тис. грн та відповідно пункт 9 паспорта Програми викласти у новій редакції:

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми Всього –77526,13 тис. грн, у тому числі:

2019 рік – 22649,72 тис. грн;

2020 рік – 26826,03 тис. грн;

2021 рік – 28050,38 тис. грн

9.1. кошти обласного бюджету 70572,13 тис. грн
9.2. кошти інших місцевих бюджетів  860,00 тис. грн
9.3. кошти інших джерел 6094,00 тис. грн

2) додаток 1 до Програми викласти у новій редакції (що додається);       

3) у додатку 2 до Програми доповнити новим розділом 5, а також рядки  «Всього по Програмі» викласти у редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань міжнаціональних відносин, культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, курортно-туристичної діяльності.

Голова В.МАНГЕР

 

 

 

Додаток до рішення _____сесії

обласної ради VII скликання  _______________№___________

ЗМІНИ

до програми розвитку культури і духовності в Херсонській області 

на 2019 – 2021 роки

Додаток 1

до Програми

Ресурсне забезпечення 

програми розвитку культури і духовності в Херсонській області 

на 2019 – 2021 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання Програми
2019 рік 2020 рік 2021 рік
Обласного бюджету (тис. грн) 20501,72 24478,03 25592,38 70572,13
Інших місцевих бюджетів (тис. грн) 300,00 270,00 290,00 860,00
Інших джерел (тис. грн) 1848,00 2078,00 2168,00 6094,00
Усього(тис. грн) 22649,72 26826,03 28050,38 77526,13

Додаток 2

до Програми 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

програми розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2019 – 2021 роки

№ з/п Назва виду діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів 

Програми

Виконавці Строк виконан-ня заходу Джерела фінансу-вання Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

 тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

(у натуральних вимірниках)

Разом  2019 

рік

2020

рік

2021

рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5. Створення для іноземних суб’єктів кінематографії сприятливих умов для виробництва фільмів на території Херсонської області  Фінансова підтримка в частині повернення кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму на території Херсонської області Управління культури обласної державної адміністрації  Протягом року обласний бюджет  200,0 100,0 100,0 Сприяння просуванню позитивного іміджу Херсонської області за кордоном
Всього по розділу 5: Всього,

у т. ч.:

200,0 100,0 100,0
Обласний бюджет 200,0 100,0 100,0
Інші джерела
Всього по Програмі: Всього,

у т. ч.:

77526,13 22649,72 26826,03 28050,38
Обласний бюджет 70572,13 20501,72 24478,03 25592,38
Інші місцеві бюджети 860,00 300,00 270,00 290,00
Інші джерела 6094,00 1848,00 2078,00 2168,00