Інформація про виконання програми щодо відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам’яті загиблих херсонців – учасників антитерористичної операції, видатних земляків на 2016 – 2020 12.04.2018

0
346

Інформація про виконання програми за 2017 рік

1. 2418600  Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації
2. 2418600  Думинська Світлана Віталіївна
3.2418600  Програма щодо відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам’яті загиблих херсонців – учасників антитерористичної операції, видатних земляків  на 2016 – 2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 10 грудня 2005 року № 514 (зі змінами)
4. Напрями діяльності та заходи обласної цільової програми
щодо відзначення , матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам’яті загиблих херсонців – учасників антитерористичної операції, видатних земляків  на 2016 – 2020 роки
Захід
Голов-
ний викона-
вець
заходу
Строк
вико-нання заходу
Планові обсяги фінансування, тис.грн.
Фактичні обсяги фінансування,тис. грн.
Стан
вико-
нання
заходів
(резуль-
тативні
показни-
ки вико-
нання
програми)
Усього
у тому числі:
Усього
у тому числі
Місцевий
бюджет
Районні,
міські
(міст об-
ласного
підпо-
рядкуван-ня) бюд-
жети
Бюджети
сіл, селищ,
міст ра-
йонного
підпо-
рядку-
вання,
об’єднаних тери-
торіаль-
них
громад
Кошти
небюд-
жетних
джерел
Місцевий
бюджет
Районні,
міські
(міст об-
ласного
підпо-
рядкуван-ня) бюд-
жети
Бюджети
сіл, селищ,
міст ра-
йонного
підпо-
рядку-
вання,
об’єднаних тери-
торіаль-
них
громад
Кошти
небюд-
жетних
джерел
Етап виконання:
1. Виготовлення або придбання грамот, подяк, дипломів, урочистих папок
Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації
протягом року
72,800
72,800
(обласний)
6,836
6,836
(обласний)
1503 шт.
2. Літературна премія ім.МКуліша
Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації
грудень
1,500
1,500 (обласний)
1,500
1,500
(обласний)
1
3. Придбання квіткової продукції
Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації
протягом року
166,320
166,320
(обласний)
146,110
146,110 (обласний)
968 шт.
4. Придбання ритуальної продукції та оплата послуг на поховання
Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації
протягом року
56,000
56,000 (обласний)
9,600
9,600 (обласний)
16 шт.
5. Придбання та виготовлення вітальних листівок, запрошень
Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації
протягом року
28,000
28,000 (обласний)
22,805
22,805 (обласний)
5955 шт.
6. Оплата конвертів, марок та поштових послуг
Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації
протягом року
20,160
20,160 (обласний)
9,080
9,080 (обласний)
9623 шт.
7. Придбання цінних подарунків та сувенірної продукції
Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації
протягом року
108,640
108,640 (обласний)
66,295
66,295
(обласний)
663 шт.
8. Придбання фоторамок
Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації
протягом року
89,600
89,600 (обласний)
82,045
82,045 (обласний)
2231 шт.
9. Оплата інших товарів та послуг, пов’язаних із відзначенням свят, нагородженням осіб та оформленням урочистостей
Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації
протягом року
16,800
16,800 (обласний)
6,628
6,628 (обласний)
Всього:
559,820
 
559,820 (обласний)
 
 
350,900
 
350,900 (обласний)
5.Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
тис. гривень
Бюджетні асигнування з урахуванням змін
Проведені видатки
Відхилення
Усього
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Усього
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Усього
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
350,900
350,900
350,900
350,900
Заступник директора Департаменту культури,
туризму та курортів – начальник управління
культури обласної державної адміністрації                                                                                                    І.Р. Мазур