Департамент культури, туризму та курортів ОДА оприлюднює для проведення публічного громадського обговорення проект «Програми розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2019 – 2021 роки»

0
347

Зауваження та пропозиції до проекту програми надавати  на електронну адресу Департаменту культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації                  kherson-kultura@ukr.net .

Контактна особа — головний спеціаліст Департаменту Сміхун Наталія Анатоліївна,               тел 22-52-90.

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови обласної

державної адміністрації

_____________№_____________

 

ПРОГРАМА

розвитку культури і духовності в Херсонській області

на 2019 – 2021 роки

(проект)

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1. Ініціатор розроблення Програми Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Закони України «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», «Про кінематографію»
3. Розробник Програми Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації
4. Співрозробники Програми
5. Відповідальний виконавець Програми та головний розпорядник коштів Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації
6. Співвиконавці Програми Херсонський обласний Центр народної творчості, КЗ «Херсонський академічний обласний театр ляльок» Херсонської обласної ради,                 КЗ «Палац молоді і студентів» Херсонської обласної ради,                 КЗ «Обласний Палац культури» Херсонської обласної ради,                КЗ  «Обласний навчально-методичний центр культури і мистецтв» Херсонської обласної ради, КЗ  «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім.О.Гончара» Херсонської обласної ради, Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім.Б.Лавреньова,           КЗ «Херсонський обласний художній музей ім.О.О.Шовкуненка» Херсонської обласної ради,                КУ «Херсонська обласна філармонія» Херсонської обласної ради, Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім.М.Куліша, КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім.Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради, Херсонський обласний краєзнавчий музей, обласна інспекція по охороні пам’яток історії та культури, КП «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради,            КВНЗ «Херсонське училище культури» Херсонської обласної ради, КВНЗ «Херсонське музичне училище» Херсонської обласної ради, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, виконкоми сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад
7. Термін реалізації Програми 2019 – 2021 роки
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Обласний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми Всього – 66047,33 тис. грн, у тому числі:

2019 рік – 17941,22 тис. грн;

2020 рік – 22544,03 тис. грн;

2021 рік – 25562,08 тис. грн

9.1. коштів обласного бюджету 60009,33 тис. грн
9.2. коштів інших джерел 6038,00 тис. грн

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Програма спрямована на розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення належних умов для доступу громадян до кращих зразків вітчизняного та світового кіномистецтва, творчого формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб, відродження народної творчості, популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, культурного обслуговування населення.

Сфера культури є найсуттєвішим показником реалізації прав людини. Саме культура, що заохочує до найрізноманітніших форм самовираження, сприяє розвитку економіки, інноваційної політики та активній участі громадськості в побудові сучасної держави.

За останні роки було чимало зроблено для адаптації сфери культури до нових соціально-економічних умов. Спираючись на ряд нових нормативно-правових актів, на місцевому рівні створено відповідні умови для функціонування закладів культури і мистецтв.

Аналіз соціокультурної ситуації в регіоні свідчить про необхідність збереження мережі установ культури і мистецтв, мистецьких навчальних закладів, забезпечення підтримки діяльності професійних та аматорських колективів області в існуючих економічних умовах.

Проблеми, пов’язані з розвитком культури, неможливо розв’язати засобами тільки територіального чи галузевого управління. Для цього необхідні регіональна програмна підтримка та комплексний підхід до координації закладів культури, взаємодія з органами місцевого самоврядування.

Разом з тим, є необхідним регіональне регулювання та фінансова підтримка закладів культури, які є основними центрами розвитку культури в області.

Державна політика у галузі культури на регіональному рівні реалізовується через мережу культурно-мистецьких установ, до якої входять 434 заклади культури клубного типу, 469 публічних бібліотек, 2 обласні театри, обласна філармонія, 6 музейних установ, 37 шкіл естетичного виховання, музичне училище та училище культури.

У галузі культури та мистецтв Херсонщини працюють близько 5 тис. осіб. З метою заохочення та підтримки діяльності працівників галузі представникам творчої інтелігенції області щороку призначаються стипендії, 97 працівників культури та мистецтв мають почесні звання.

На території області налічується 5749 об’єктів культурної спадщини, в тому числі пам’яток археології – 3418, історії – 2259, мистецтва – 72 (з них пам’ятки національного значення: археології – 29, історії – 3, мистецтва – 3; місцевого значення: археології – 3389, історії – 2256, мистецтва – 69). Пам’яток архітектури, внесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, налічується 141,   55 з яких  належать до пам’яток державного значення, решта (108) – місцевого.

В області проводиться багато різножанрових фестивалів, відвідавши які, мешканці та гості нашого краю, особливо в період курортного сезону, відкривають для себе цікаві туристичні маршрути, пізнають багатожанровість і колоритність культурно-мистецького життя області. Найбільш привабливі та потужні фестивалі проходять щороку на території області з березня по листопад.

Проведення зазначених фестивалів, об’єднаних під загальною назвою «Фестивальний марафон на Херсонщині», потребує значного організаційного та фінансового забезпечення на місцях.

Незважаючи на те, що протягом останніх років вжито конкретних заходів для поліпшення умов функціонування галузі, існує багато проблем, на розв’язання яких спрямовано заходи Програми.

Результати аналізу матеріально-технічного стану закладів культури свідчать, що на сьогодні він залишається складним, зокрема у сільській місцевості. Територіальні громади сільських, селищних рад неспроможні забезпечити в повному обсязі умови для повноцінного культурного обслуговування  мешканців  сільської   місцевості. Так, близько 50% клубних закладів сільської місцевості потребують капітального ремонту, 40% знаходяться в аварійному стані, взагалі не опалюються через відсутність системи теплопостачання 556 закладів культури.

Залишається складним і становище музейних установ. Сучасні умови вимагають упровадження новітніх технологічних процесів в облікову роботу з фондами музеїв, деякі з них потребують модернізації.

Єдиний шлях збереження бібліотек у сучасних умовах – це трансформація їх у заклади з більш широким колом завдань. Становлення бібліотек у сучасному суспільстві як регіональних інформаційних центрів неможливе без поповнення фондів новими надходженнями, організації передплати періодичних видань згідно з нормативами, впровадження сучасних інформаційних технологій, вирішення питання вдосконалення матеріально-технічної бази.

Система кінообслуговування населення знаходиться у стані, що суперечить вимогам, які висуваються перед цією складовою кінематографії. Протягом останніх років найбільш гострою залишається проблема доступності кінопослуг для мешканців області, перш за все у районних центрах, невеликих містах та сільській місцевості.

Роль дитячих шкіл естетичного виховання як першого етапу мистецької освіти вимагає суттєвого поліпшення фінансування та матеріально-технічного забезпечення для виконання в повному обсязі типових навчальних планів, що визначають державний стандарт початкової спеціальної мистецької освіти та здійснення державної атестації навчальних закладів.

Потребує невідкладного вирішення питання розвитку професійного мистецтва: театрального, музичного, образотворчого. Значною проблемою розвитку театрального мистецтва є відсутність державного замовлення на постановку нових вистав. Херсонська область не має філармонійної зали, відсутнє приміщення для провадження діяльності творчих спілок і національно-культурних товариств області.

Невирішеним залишається питання проведення реставраційно-ремонтних робіт будівлі обласного Палацу культури, яка є пам’яткою історії та архітектури, та обласного Палацу молоді і студентів.

Фінансової підтримки потребує діяльність обласних відділень національних творчих спілок, що сприятиме підвищенню рівня видавничої, виставкової, гастрольно-концертної діяльності, розвитку творчості як широко відомих за межами області та України діячів галузі, так і обдарованих початківців. Проблемним питанням залишається відсутність гуртожитку для студентів училища культури (де в основному навчаються діти із сільської місцевості) та молодих спеціалістів, які б могли розвивати свої здібності в галузі культури та мистецтв.

Недостатнє бюджетне фінансування, неефективне залучення коштів з інших джерел, низький рівень заробітної плати, недостатня кількість фахівців (особливо у сільській місцевості), недосконала система підвищення кваліфікації працівників культури і мистецтв, зокрема сільської місцевості, вимагають кардинальних змін у програмних підходах та визначенні пріоритетних напрямків розвитку культури, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в нових умовах.

У зв’язку із ситуацією в державі, яка пов’язана з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим Російською Федерацією та військовою агресією на сході України, Херсонська область фактично стала прикордонною.

Напружена суспільно-політична ситуація в регіоні потребує проведення органами місцевої влади сучасними методами і заходами профілактичної роботи, направленої на боротьбу з інформаційною пропагандою агресора, патріотичне виховання молоді та формування почуття національної єдності.

З метою надання психологічної допомоги військовослужбовцям, які дислокуються в зоні проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, творчі колективи у складі відповідних груп з області долучаються до відвідування підрозділів Збройних Сил України згідно із графіками, затвердженими обласною державною адміністрацією.

Вищезазначені проблеми потребують вирішення шляхом послідовного спрямування коштів на створення сприятливих умов з метою проведення іміджевих для регіону культурно-мистецьких патріотично-виховних заходів всеукраїнського та міжнародного рівнів, надання фінансової підтримки театрально-концертним закладам і заохочення митців, поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури тощо.

Ресурсне забезпечення Програми викладено в додатку 1.

 

ІІІ. Визначення мети Програми

 

Ця Програма визначає стратегію розвитку галузі культури і мистецтв у Херсонській області на 2019 – 2021 роки.

Головною метою Програми є організаційне та економічне забезпечення реалізації стратегічних цілей державної політики у сфері культури на території Херсонської області, зокрема:

— створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення та надання можливостей для задоволення його культурних потреб;

— підвищення ефективності діяльності закладів культури і мистецтв;

— створення сприятливих умов для здобуття мистецької освіти, збереження нематеріальної та історико-культурної спадщини, розвитку виробничого і творчого потенціалу жителів Херсонщини;

— підтримка та стимулювання інтелектуальних і мистецьких здібностей громадян;

— популяризація і поширення якісного національного культурно-мистецького продукту серед широких мас населення.

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та

         джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Для розв’язання проблем галузі необхідно дотримуватись принципів планування та послідовності, чітко визначати перспективи з урахуванням усіх потреб галузі, використовувати цільове пріоритетне спрямування бюджетних коштів для вирішення першочергових завдань.

Необхідним є узгоджена координація дій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, державних і недержавних установ та організацій за напрямками, завданнями, виконавцями та ресурсами Програми, залучення бюджетних і позабюджетних коштів.

Основними шляхами та засобами розв’язання проблем у галузі повинні стати:

— вивчення європейського досвіду щодо вирішення проблем у сфері культури та можливостей його застосування;

— надання підтримки закладам культури і мистецтв, творчим спілкам та асоціаціям, забезпечення конкурентоспроможності культурно-мистецького продукту;

— стимулювання до залучення позабюджетних джерел фінансування, зокрема коштів спонсорів, благодійників, меценатів та інвесторів, збільшення  власних доходів закладів культури і мистецтв;

— визначення культурного розвитку області одним з пріоритетних напрямків діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

— координація діяльності закладів культури, освіти, культурологічних товариств у вирішенні питань організації культурно-дозвіллєвої, просвітницької діяльності, створення та реалізації спільних проектів, покращення та збереження матеріально-технічного стану сільських закладів культури;

— розроблення та прийняття місцевих програм розвитку культури з наданням фінансової підтримки за рахунок місцевих бюджетів;

— упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів;

— забезпечення матеріального рівня, соціального статусу працівників галузі, поліпшення умов праці та соціальних гарантій.

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей обласного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Програма короткострокова та передбачає вирішення зазначених проблем і здійснення відповідних заходів протягом 2019 – 2021 років.

 

  1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Основними завданнями Програми є:

— збереження національних традицій і звичаїв, забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору області;

— охорона та збереження культурної спадщини;

— створення умов для доступу громадян до сучасних творів національного кіномистецтва і кіноспадщини: забезпечення функціонування комунального підприємства «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради, модернізація і технічне переоснащення кіноконцертного залу «Ювілейний»;

— підтримка діяльності закладів культури і мистецтв області, проведення реконструкцій та ремонтно-реставраційних робіт.

Якісні показники виконання Програми:

— підвищення культурного рівня населення;

— забезпечення подальшого розвитку професійного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів;

— відродження, охорона, збереження, розвиток та популяризація надбань національної культури, народних традицій, звичаїв та обрядів національних меншин;

— проведення понад 60 заходів (середні витрати на проведення одного заходу становлять близько 80,0 тис. грн). Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду становить  близько 10% за умови наявності достатнього фінансування;

— надання психологічної допомоги військовослужбовцям шляхом організації і проведення культурно-мистецьких заходів згідно із графіками, затвердженими обласною державною адміністрацією;

— розвиток міжнародної наукової співпраці, створення науково-дослідного археологічного центру південного регіону;

— поліпшення  якості кінообслуговування населення області,  забезпечення доступу до творів вітчизняного і світового кіномистецтва;

— підвищення динаміки збільшення кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, а саме: кіносеансів – 638, наявних фільмів – 526, глядачів – 40,8 тис. осіб. Очікуваний дохід щороку за період реалізації Програми становитиме близько 2150 тис. грн.

Реалізація Програми дозволить досягти розв’язання проблем, що накопичились у сфері культури, покликана закласти надійне підґрунтя для сталого інформаційно-культурного розвитку Херсонської області.

 

  1. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Напрямки діяльності забезпечують реалізацію Програми в межах коштів, виділених на цю мету.

Перелік заходів програми викладено в додатку 2.

 

VІI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Забезпечення координації і контролю за ходом виконання Програми, цільовим та ефективним використанням коштів покладається на Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації.

Співвиконавці Програми звітують про її виконання Департаменту культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації щороку до 20 лютого.

Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації щороку до 01 березня подає узагальнену інформацію про стан та результати виконання Програми обласній державній адміністрації та обласній раді.

 

 

Директор Департаменту культури,

туризму та курортів обласної

державної адміністрації                                                                  С.ДУМИНСЬКА