Умови праці на посаду керівника, якого проводиться конкурс

0
421

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, керівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці у межах, затверджених штатним розписом закладу культури, відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами) З інформацією можна ознайомитись за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05/page Керівникові можуть нараховуватись до посадового окладу різного виду доплати, виплати, надбавки або грошові винагороди/допомоги, передбачені чинним законодавством України, зокрема Постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств». З інформацією можна ознайомитись за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/859-99-%D0%BF Відпустка надається відповідно до КЗпП, статей 6,8 Закону України «Про відпустки» та Колективного договору.