Порядок складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації

0
36

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації

30 червня 2020 року 53

Зареєстровано Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Одеса) 23 липня 2020 року за № 141/150 (наказ від 23 липня 2020 року № 536/03-08)

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації

Загальні положення

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації (далі – Департамент).

Департамент не є розпорядником інформації за запитами на одержання публічної інформації стосовно інформації:

інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

Відповідь на запит на одержання публічної інформації надається у спосіб, обраний запитувачем, не пізніше п’яти робочих днів з дня реєстрації запиту.

У разі коли запит на одержання публічної інформації стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі коли запит на одержання публічної інформації стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

Доступ до публічної інформації Департаментом забезпечується шляхом надання інформації за запитами на одержання публічної інформації.

Запитувачами інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи, громадські об’єднання без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

 

Складання та подання запитів на одержання публічної інформації

 

Запитувач інформації має право звернутися до Департаменту із запитом на одержання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на одержання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

Запит на одержання публічної інформації подається до Департаменту в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою (73000, м.Херсон, проспект Ушакова, 16), електронною поштою (up-kultura@khoda.gov.ua) або факсом по телефону (0552) 22-45-57 на вибір запитувача.

Запит подається в робочий час згідно з Правилами внутрішнього службового розпорядку (з понеділка по четвер з 8.00 до 12.00 та з 12.45 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 12.00 та з 12.45 до 15.45)

Письмовий запит на одержання публічної інформації подається в довільній формі.

Запит на отримання публічної інформації повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на одержання публічної інформації запитувач може використовувати форми подання запитів на одержання публічної інформації (додаток 1, 2).

Форми подання запитів на одержання публічної інформації розміщуються на офіційному веб-сайті Департаменту у спеціальній рубриці «Доступ до публічної інформації» та на інформаційному стенді в адміністративній будівлі Департаменту (м. Херсон, проспект Ушакова, 16).

Під час подання запиту на одержання публічної інформації запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації – поштою, факсом, електронною поштою або по телефону.

Запит на одержання публічної інформації може бути подано запитувачем особисто до посадової особи відділу культурних індустрій управління культури Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації (відповідальна особа з питань запитів на одержання інформації).

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на одержання публічної інформації, його оформлює посадова особа відділу культурних індустрій управління культури Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації (відповідальна особа з питань запитів на одержання інформації), із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту на одержання публічної інформації особі, яка його подала.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту на одержання публічної інформації проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

III. Причини відмови у задоволенні запиту

У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

Департамент не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені пунктом 13 розділу II цього Порядку фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;

не дотримано вимог до запиту на отримання публічної інформації, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону, а саме не зазначено:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Департаменту можуть бути оскаржені до Директора Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації, вищого органу або до суду.

 

Заступник директора Департаменту
реалізації гуманітарної політики
Херсонської обласної державної
адміністрації — начальник
управління культури                          Т.КРУЛИЦЬКА