ПОРЯДОК відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації

0
31

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації

30 червня 2020 року54

Зареєстровано Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Одеса) 23 липня 2020 року за № № 142/151, 143/152 (наказ від 23 липня 2020 року

№ 537/03-08)

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації

  1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Департаментом реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації за запитами на одержання публічної інформації.
  2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації є належним розпорядником інформації.
  3. Документи за запитом на одержання публічної інформації надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;
якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;
щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

  1. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Департаментом реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації, затвердженого цим наказом (далі — Розмір відшкодування фактичних витрат).
  2. Розмір відшкодування фактичних витрат визначається відділом фінансів і стратегічного планування Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації.
  3. Структурний підрозділ Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів для підготовки відповіді на запит на одержання публічної інформації обсягом більш як 10 сторінок подає відділу фінансів і стратегічного планування Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації Заявку на виписку рахунка для здійснення оплати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації (далі – Заявка), за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
  4. На підставі отриманої Заявки відділ фінансів і стратегічного планування Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації протягом одного робочого дня виписує рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації (далі — Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, і передає його структурному підрозділу Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
  5. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі у спосіб, зручний для запитувача інформації.
  6. Запитувані документи надаються запитувачу протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка.
  7. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов`язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

Заступник директора Департаменту
реалізації гуманітарної політики
Херсонської обласної державної
адміністрації – начальник
управління культури                        Т.КРУЛИЦЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації

30 червня 2020 року № 54

Зареєстровано Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Одеса) 23 липня 2020 року за № № 142/151, 143/152 (наказ від 23 липня 2020 року

№ 537/03-08)

 

РОЗМІР
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації

№ з/п Послуга, що надається Норми витрат
1 Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
2 Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
3 Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) 0,4 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
4 Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

Примітка. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

Заступник директора Департаменту
реалізації гуманітарної політики
Херсонської обласної державної
адміністрації – начальник
управління культури                             Т.КРУЛИЦЬКА