Форма подання запиту на отримання публічної інформації (для юридичних осіб)

0
36

Додаток 2
до Порядку складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації
(пункт 6 розділу ІІ)

Форма
подання запиту на отримання публічної інформації
(для юридичних осіб)

Розпорядник інформації

Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації
проспект Ушакова, 16, м. Херсон, 73000

Запитувач _______________________________________________
(найменування юридичної особи, громадського об’єднання без статусу юридичної особи)
_______________________________________________
(індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок)
_______________________________________________
(адреса електронної пошти)
_______________________________________________
(контактний номер телефону)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Відповідь на запит прошу надати у встановлений законом строк (заповнюється одна із строк)

на адресу місця розташування (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок)
_______________________________________________
телефаксом (номер)
_______________________________________________
електронною поштою (e-mail)
_______________________________________________
усно (номер телефону) _______________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації” щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

«______»_______________20___року          __________               _____________

(підпис)                      (прізвище, ім’я, по-батькові)