ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

0
150

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Розпорядник інформації Управління культури  Херсонської обласної державної адміністрації                                                       (найменування розпорядника інформації)
Запитувач ______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб; найменування організації,
______________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних
______________________________________________________________________
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_______________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

_____________________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

_____________________________________________________________________________________________________

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу  

_______________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_______________________________________________________________
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу _______________________________________________________________
телефаксом _______________________________________________________________
за телефоном ________________________________________________________________
__________                                    ___________
(дата)                                                         (підпис)